Over ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Met ACT wordt geprobeerd mensen psychologisch gezien flexibeler te maken. De klachten die je kunt hebben worden niet bestreden, maar er wordt gewerkt aan het aanleren van vaardigheden om hiermee om te gaan.

Met ACT leer je het gevecht tegen vervelende gedachten en gevoelens te stoppen en te investeren in wat je werkelijk de moeite waard vindt.

Luchtig & Flexibel

ACT is een luchtige manier van naar jezelf kijken en leren omgaan met de vervelende dingen in het leven, ze op de koop toe nemen en gaan voor wat je werkelijk wilt. ACT zorgt ervoor dat je flexibeler in het leven staat en kan daarom voor vrijwel iedereen iets betekenen.

Dus naast klachten als somberheid, geen zelfvertrouwen, angsten, niet weten welke kant je op moet in je leven, piekeren en slaapproblemen is ACT ook geschikt als training om prettiger in het leven te staan.

Oorsprong

ACT is een relatief nieuwe therapievorm die ontwikkeld is door de Amerikanen Steven C. Hayes, Kelly G. Wilson en Kirk D. Strosahl. De ACT komt voort uit de gedragsanalyse en is gebaseerd op de Relational Frame Theory.

Zes Zuilen

ACT is gebaseerd op zes zuilen, waarbij het in de kern gaat om de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke – soms nare – gebeurtenissen en omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van waardevol leven.

ACCEPTATIE

Accepteren van vervelende gedachten, emoties en/of gebeurtenissen.

DEFUSIE

Afstand nemen en loskomen van gedachten en zaken die je raken.

ZELF ALS CONTEXT

Hoe kijk je naar jezelf en hoe kun je meer flexibel met jezelf omgaan.

MINDFULNESS

Met aandacht leven in het hier en nu.

WAARDEN

Stilstaan bij of helder krijgen wat je werkelijk belangrijk vindt.

[copyright]
TOEGEWIJDE ACTIE

Actie ondernemen gebaseerd op je waarden.

Werkwijze

Door gesprekken te combineren met oefeningen en metaforen gericht op alle zuilen van ACT wordt gewerkt aan meer psychologische flexibiliteit en daarmee aan een aangenamer leven.

Een van de middelen die hierbij gebruikt worden is de Act Guide.

KENNISMAKING AANVRAGEN