Privacy

Mindstuff Training & Coaching, hierna te noemen Mindstuff, gebruikt persoonsgegevens die zij van u verkrijgt. Deze gegevens bewaart en verwerkt zij zorgvuldig voor het doel waarvoor zij deze verkregen heeft. Om u hierover te informeren en u op uw rechten te wijzen is deze privacyverklaring opgesteld.

Welke persoonsgegevens verwerkt Mindstuff?

Wanneer u een dienst van Mindstuff afneemt of informatie opvraagt via het contactformulier op haar website vraagt zij persoonsgegevens van u. Welke gegevens dat zijn, is afhankelijk van de situatie. Door uw persoonsgegevens aan Mindstuff te verstrekken geeft u uitdrukkelijk toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken en verwerken voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.

Contactformulier

Vraagt u informatie op via een contactformulier op de website, dan geeft u uw naam, uw e‑mailadres en eventueel een telefoonnummer op. In deze situatie slaat de website van Mindstuff het ip-adres van de computer op waarmee u contact maakt. Naar aanleiding van eventuele verdere communicatie worden – indien verstrekt – ook bedrijfsnaam, rechtsvorm, telefoonnummer(s), adres, postcode, woonplaats, website en kvk/btw/iban-nummer geregistreerd.

Derden

Indien uw persoonsgegevens via derden zijn verkregen, zijn deze noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Mindstuff heeft daartoe een verwerkersovereenkomst gesloten met deze derde(n).

Waarvoor gebruikt Mindstuff uw persoonsgegevens?

Mindstuff verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens voor levering van haar diensten en waar nodig haar financiële administratie. Dit doet zij om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en om met u contact te onderhouden.

Hoelang bewaart Mindstuff uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaart Mindstuff zolang als nodig is voor het verrichten van haar diensten. Daarbij moet zij rekening houden met een bewaarplicht volgens de fiscale wetgeving van zeven jaar.

Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die Mindstuff van u verwerkt en bewaart. U hebt het recht om deze gegevens te laten corrigeren, over te laten dragen aan een derde en uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De uitoefening van deze rechten is kosteloos. Indien u van deze rechten gebruikt wilt maken, neemt u dan contact op met Mindstuff. Indien u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens zal Mindstuff meewerken indien de wet- en regelgeving zich hier niet tegen verzet.

Cookies

Om de website van Mindstuff technisch goed te laten functioneren maakt zij gebruik van cookies, daarnaast wordt het bezoek ervan gemeten. Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Door het gebruik van onze website geeft u toestemming om alle cookies te gebruiken. Het staat u vanzelfsprekend vrij om cookies uit te schakelen in uw browser. Houd er in dat geval wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer zoals bedoeld functioneert.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Mindstuff verstrekt uw gegevens onder geen beding aan derden, behalve wanneer zij hiertoe gevorderd wordt in verband met een wettelijke verplichting of op uw schriftelijke verzoek.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Mindstuff neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mindstuff bewaart uw persoonsgegevens op een in Nederland geplaatste en niet met anderen gedeelde server, die zij van een Nederlandse hostingpartij huurt. De server is voorzien van een encryptiecertificaat (https, slotje in browser) waardoor het verkeer van en naar deze website niet leesbaar onderschept kan worden.

Aanpassen privacyverklaring

Mindstuff behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen indien nieuwe inzichten worden verkregen om deze in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving of indien aanpassing nodig is in verband met wijziging of uitbreiding van de dienstverlening. Mindstuff zal de wijziging dan publiceren op deze website.

Autoriteit Persoonsgegevens

Graag wijst Mindstuff u op uw recht om klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens te richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt u het recht een klacht te richten tot de daarvoor aangewezen instantie. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op haar website.

Autoriteit Persoonsgegevens
Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan vooral contact op met Mindstuff.

Contact met Mindstuff


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2018.