Mindfulness

Brijntje en mindfulness

Zoals je in een post op Facebook hebt kunnen lezen is mindfulness één van de peilers van Acceptance and Commitment Therapy.

Binnen ACT zetten we in op het stoppen met vechten tegen je vervelende gevoelens, gedachten en lichamelijke sensaties. Hierbij is mindfulness een belangrijk instrument.

Maar wat is mindfulness eigenlijk? Mindfulness kun je het beste vertalen met het woord “opmerkzaamheid”. Als je opmerkzaam bent, ben je met aandacht daar waar je mee bezig bent op dat moment. Door je aandacht te richten, leer je anders om te gaan met gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties.

Mindfulness helpt je bij het beter leren voelen, niet om je beter te gaan voelen. Daarnaast helpt mindfulness je om met aandacht in het nu te zijn. Dus niet in je hoofd bij het verleden of de toekomst. Mindfulness is een bewezen methode om stress te verminderen en je concentratie en aandacht verbeteren.

Daar waar mindfulness zich vooral richt op acceptatie en het nemen zoals het is, richt ACT zich ook op welke richting wil je op in je leven en hoe leef je een “waarden gericht leven”. Mindfulness en ACT zijn daarom mooie aanvullingen op elkaar.

Naast een sessie met als thema mindfulness maak ik tijdens iedere coachingssessie gebruik van mindfulness oefeningen. Dit om met bewuste aandacht bij de sessie te kunnen zijn.